0898 52 25 87

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-25219-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
 
Бенефициент: БАБЪЛС 12 ООД
 
Обща стойност: 8 820.00лв., от които 7 497.00лв.
европейско и 1 323.00лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 30.09.2020г.

Край: 30.12.2020г.